24 Jan 2012

pengemis adalah hadiah dari Allah

“Bantulah orang fakir dengan sebahagian harta kalian. Jangan pernah menolak pengemis, padahal kalian mampu memberikan sesuatu untuknya baik sedikit  mahupun banyak. Raihlah kasih sayang Allah dengan pemberian kalian. Bersyukurlah kepada Allah yang telah membuat kalian mampu memberi. Jika pengemis adalah hadiah dari Allah, sementara kalian mampu  memberinya, mengapa kalian menolak hadiah itu?! Bohong kalau kalian mendengar nasihat dan   menangis di hadapanku, tapi saat orang datang meminta uluran tangan, kalian malah   membiarkannya. Itu menunjukkan bahawa tangisan kalian belum kerana Allah.” 
(Syeikh Abdul Qadir al-Jailani)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...